Home EL

BE KIDS, LET KIDS

“ Tôn trọng sự khác biệt của trẻ”

 

Tạo Nên Sự Khác Biệt

Sức mạnh của hoạt động vui chơi chính là động cơ của việc học tập trong giáo dục sớm và là động lực quan trọng cho sự phát triển về thể chất, cảm xúc và về mặt xã hội của trẻ. Trẻ trong các trường học dựa vào hoạt động vui chơi thường có thuận lợi nhiều hơn so với những trẻ ở các trường khác: chúng sẽ tốt hoặc tốt hơn trong khả năng học đọc và những kỹ năng trí học khác, và chúng có xu hướng trở thành những người khỏe mạnh và thích ứng tốt.

Để được hỗ trợ

078 8233399

(038 980 8884)

SKETCH

Về phía nhà trường

Hệ thống giáo dục Steam

Hệ thống trường mầm non song ngữ SteamN Kids Preschool là hệ thống đào tạo mầm non Lấy phương pháp giáo dục steam thông qua hoạt động ngoài trời cho trẻ là phương pháp chủ đạo, với định hướng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. SteamN Kids Preschool mong muốn mang đến một môi trường học tập cân bằng, đặt nền tảng vững chắc cho trẻ phát triển một cách toàn diện trên tinh thần Tự Tin – Tự Lập – Tự Giác ngay từ những năm tháng đầu đời.

Các hoạt động của nhà trường

Upcoming Events

Real World Partnerships

Tìm hiểu các bộ sưu tập

Welcome to the World’s Leading Museum of Modern Art. It includes works of art created during the period stretching

Testimonials

What Our Students Say

Liên hệ nhà trường

[contact-form-7 id="11235" title="home contact us"]

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Scroll to Top