Phương pháp dạy học dự án

Việc thiết kế các dự án trong giáo dục cho phép phản ánh sở thích, kinh nghiệm và ý tưởng riêng của mỗi cá nhân, cũng như các vấn đề mà trẻ quan tâm, mang lại nhiều lợi ích.Việc lồng ghép kiến thức STEAM vào các dự án không chỉ giúp trẻ hiểu sâu về các nguyên lý khoa học và kỹ thuật mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tư duy logic. Đồng thời, việc tạo ra các sản phẩm thực tế từ các dự án này cũng giúp trẻ nhận thức được giá trị của sự học tập và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Dự Án Steam

STEAM là một phương pháp giáo dục tích hợp và sáng tạo, kết hợp các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) với Nghệ thuật (Art). Nó ra đời từ ý tưởng ban đầu của Trường thiết kế Rhode Island ở Mỹ và đã trở thành một xu hướng quan trọng trong giáo dục toàn cầu.

Giáo Dục Steam

Phương pháp giáo dục STEAM không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình tạo ra những trải nghiệm thực tế và mới mẻ cho trẻ. Thông qua việc kết hợp các môn học với tư duy sáng tạo và nghệ thuật, cùng với các hoạt động thực tế, giáo dục STEAM giúp trẻ phát triển không chỉ kiến thức mà còn là kỹ năng sống và tư duy logic.

Trẻ Được Trải Nghiệm Thực Tế

Thay vì học lý thuyết qua sách vở, trẻ được tham gia vào các hoạt động thực hành và thực hiện những thí nghiệm, dự án trong thực tế. Điều này giúp trẻ học hỏi thông qua trải nghiệm và tạo ra sự kết nối sâu sắc với kiến thức.

Tư Duy Trực Quan

TEAM tập trung vào việc khơi dậy tư duy trực quan của trẻ thông qua việc quan sát, thực hành và khám phá. Thay vì giải thích lý thuyết, trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi và tự tìm hiểu, từ đó phát triển kỹ năng tư duy logic và sáng tạo.

Kích Thích Sự Sáng Tạo

Qua các hoạt động STEAM, trẻ được khuyến khích phát triển sự sáng tạo và tìm ra các giải pháp mới cho các vấn đề phức tạp.

Học Thông Qua Chơi

STEAM thúc đẩy việc học thông qua trò chơi và hoạt động đóng vai, giúp trẻ hứng thú và tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên và tích cực

Scroll to Top