Chương trình Tiếng Anh Steam Song Ngữ

SteamN Kids Preschool chọn lựa dạy trẻ tiếng Anh bằng phương pháp immersion (phương pháp “nhúng”) với Giáo viên nước ngoài phụ trách hoạt động chính và STEAM. Ngoài ra mỗi ngày, trẻ được tương tác với Giáo viên nước ngoài, 10 tiết/ 1 tuần.

Thời lượng tiếng anh 10 Tiết/1 tuần, trẻ được tương tác với Giáo viên nước ngoài mỗi ngày bằng phương pháp “Nhúng” với hoạt động STEAM.

01

02

Hoạt động tiếng anh được lồng ghép đa dạng để các con trải nghiệm và phát triển các kỹ năng thông qua phuơng pháp dạy học dự án với nhiều chủ đề thú vị: Xứ sở thần tiên, Xứ sở các nguyên tố, Hố sâu bí ẩn, Biệt đội nhí,….

Giáo viên phụ trách chuyên môn Tiếng anh tại mỗi chi nhánh có nhiều kinh nghiệm dạy Kid tại các trường quốc tế và chứng chỉ Tesol

03

04

Câu lạc bộ tiếng anh hoạt động 2 lần trong 1 tháng

FUNNY ENGLISH

Hoạt động FUNNY ENGLISH được dạy lồng ghép vào các dự án thú vị như Biệt đội hải quân nhí, Cosplay, Camping với chủ đề “Blue Night”, Pijama day, ….

Scroll to Top